Dorpsbelangen Houwerzijl

home      nieuwsbrieven      activiteiten      terugblik      bestuur      links

Dorpsbudget Houwerzijl, november 2011

Het wordt ons niet gemakkelijk gemaakt om u te informeren en de inspraak over de projecten te organiseren. Corona speelt ons parten. Als er geen spaarregeling komt willen we proberen om de aanvragen bij de gemeente voor het budget van dit jaar te reserveren.
De stand van zaken van dit ogenblik:

De gemeente heeft 2 toezeggingen gedaan.

Het AED apparaat kan worden aangeschaft en wordt gefinancierd door het dorpsbudget.

Het boek kan gemaakt worden. Het geld is toegekend. Op een bijeenkomst in september in het Speelbos waren hier nog veel vragen over. Op deze webpagina kunt u lezen wat de opzet is en hoe het er voorstaat.

Er zijn 3 projecten die steun ondervonden bij de uitslag van de enquête:

Het kunstwerk. Stephen Beale heeft een aantal voorstellen uitgewerkt. Er was in de bijeenkomst van september veel vraag naar meer informatie over de vorm en de plaats van het kunstwerk. Stephen heeft 3 maquettes gemaakt en drie mogelijke plaatsen uitgewerkt. Op deze webpagina worden de voorstellen uitgebreid getoond.
Ook is er een mogelijkheid om de maquettes te bezichtigen op Dijksweg nr. 16, op woensdag 18 november tussen 16:00 en 18:00 of op een andere tijdstip na overleg (06 33743965).
Uiteindelijk willen we via of een bijeenkomst of een nieuwe enquête de voorstellen voorleggen aan het dorp ter besluitvorming. We vragen indien nodig al wel een budget (2020) ter reservering aan bij de gemeente.

De bomen. Er wordt een plattegrond gemaakt met een voorstel voor de plekken waar bomen gepland worden. Alle bewoners van de Hoofdstraat en Dijksweg worden betrokken bij deze plannen en krijgen de plattegrond ter inzage. Daarna zal deze op de bovengenoemde website worden gepresenteerd ter inzage en becommentariëring. Ook hier vragen we mogelijk een budget aan ter reservering.

Project boeren. Dit project moet nog verder worden uitgewerkt. Hier willen we meer tijd voor nemen en als project in 2021 aanvragen. We willen als eerste stap een bijeenkomst organiseren met boeren en burgers uit Houwerzijl en wat sprekers van buiten.

In de enquête werden meerdere suggesties gedaan. Een daarvan is door een werkgroep opgepakt: een klokkenstoel in de buurt van de begraafplaats. De werkgroep werkt het voorstel uit en zal dit in eerste instantie ook op de website presenteren. Bij de gemeente vragen we ook een reservering aan ook voor dit project.

Commissie dorpsbudget Houwerzijl

Jan de Keijzer
Eric Sinnema
Andre Pleszynski
Petra Polman

Hoofdstraat 1b
9973PD Houwerzijl
dorpsbudget@houwerzijl-dorp.nl


Dorpsbelangen Houwerzijl
Postadres: Havenstraat 1 ~ 9973 PL Houwerzijl