Dorpsbelangen Houwerzijl

home      nieuwsbrieven      activiteiten      terugblik      bestuur      links

Houwerzijl vroeger & nu

Dit boek geeft een beeld van Houwerzijl in de jaren 2021 en 2022: welke woonhuizen staan er en wie zijn hun bewoners?
Veel Houwerzijlsters hebben hun medewerking verleend aan de totstandkoming van dit boek door iets te schrijven over de geschiedenis van hun huis of daarover tijdens interviews te vertellen. Daarnaast verhaalt dit boek over hun band met het dorp.
Van elk huis is in veel gevallen een oude zwart-wit foto opgenomen en van alle een recente kleurenfoto.
Er staat een inleiding in het boek waarin iets over de geschiedenis van ons dorp komt te staan en over het landschap om ons heen.
Het project is gedeeltelijk mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het dorpsbudget van gemeente Het Hogeland.

Het boek kan besteld worden via boek@houwerzijl-dorp.nl.Dorpsbelangen Houwerzijl
Postadres: Havenstraat 1 ~ 9973 PL Houwerzijl