Dorpsbelangen Houwerzijl

home      nieuwsbrieven      activiteiten      terugblik      bestuur      links

Nieuw boek Houwerzijl, Dorpsbudget Houwerzijl

Houwerzijl is een klein dorp waarin veel bewoners onderling contact hebben. Door het maken van een boek over ons dorp willen we nog meer contacten stimuleren. Daarnaast maken we zo een tijdsdocument van ons dorp in de periode 2021-2022.

Er zijn inmiddels al heel wat stukjes binnen. Verschillende vrijwilligers hebben dorpsgenoten benaderd.
Een aantal bladzijden kun je hier bekijken: nieuw fotoboek Houwerzijl.

Zelf aan de slag

Je kunt zelf je stukje schrijven over je huis. Is er iets over de geschiedenis bekend, bij voorbeeld wanneer het huis gebouwd is? Waarom ben je er komen wonen? Hoe vind je het leven in ons dorp?
De stukjes moeten soms wel eens aangepast worden als er ruimtegebrek is. Vind je het lastig om iets te schrijven? Neem dan gerust contact op via het mailadres hieronder.
Het is niet de bedoeling de hele bewoningsgeschiedenis in kaart te brengen. Dan wordt het boek te dik.
Er komt een inleiding in het boek waarin iets over de geschiedenis van ons dorp komt te staan en over het landschap om ons heen.

We willen in 2022 het boek afronden. Heb je nog niet gereageerd? Het kan nog. Heb je je stukje af? Mail het dan naar boek@houwerzijl-dorp.nl.

In het boek willen we van elk huis een foto opnemen, helemaal (dus niet alleen een deel). Het aardigst is het als de bewoners ervoor staan (maar dat hoeft niet want niet iedereen wil dat). De foto’s kunnen door je buren gemaakt worden. De foto's moeten wel aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen (goed scherp).
Als een huis vanaf de weg moeilijk zichtbaar is, dan wil Sarah Stiles (uiteraard na toestemming) daarvan drone-foto’s maken.

Van heel veel huizen zijn er historische foto’s. Die worden ook worden afgedrukt, zodat het verschil tussen ‘oud’ en ‘nieuw’ zichtbaar wordt. Heb je oude foto's van ons dorp, neem dan a.u.b. ook contact op.

Dorpsbudget

Het project wordt gedeeltelijk betaald uit het dorpsbudget. Uit de gehouden enquête bleek er veel steun voor het boek te zijn.
Daarnaast is er een eigen bijdrage. Die bestaat uit twee delen: vrijwilligerswerk en een financiële bijdrage.
Elke Houwerzielster kan intekenen op 1 exemplaar van het boek en betaalt een eigen bijdrage van slechts 5 euro. Een gedeelte van de oplage wordt voor 17,50 euro verkocht om een de rest van de kosten te dekken. De subsidie is namelijk niet genoeg om de drukkosten te betalen.

Commissie dorpsbudget Houwerzijl

Jan de Keijzer
Eric Sinnema
Andre Pleszynski
Hoofdstraat 1b
9973PD Houwerzijl

mailadres boek@houwerzijl-dorp.nlDorpsbelangen Houwerzijl
Postadres: Havenstraat 1 ~ 9973 PL Houwerzijl