Dorpsbelangen Houwerzijl

home      nieuwsbrieven      activiteiten      terugblik      bestuur      links

Nieuw boek Houwerzijl, Dorpsbudget Houwerzijl

Houwerzijl is een klein dorp waarin veel bewoners onderling contact hebben. Door het maken van een boek over ons dorp willen we nog meer contacten stimuleren. Daarnaast maken we zo een tijdsdocument van ons dorp in 2021.

Een aantal bladzijden kun je hier bekijken: nieuw fotoboek Houwerzijl.

In het boek willen we van elk huis een foto opnemen, liefst met de bewoners ervoor (maar dat hoeft niet want niet iedereen wil dat). De foto’s kunnen door de buren gemaakt worden. Ze moeten wel aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen (goed scherp).
Als er historische foto’s zijn, dan kunnen die ook worden afgedrukt, zodat het verschil tussen ‘oud’ en ‘nieuw’ zichtbaar wordt. Meindert Huizinga heeft veel verhalen van vroeger verzameld en beschikt ook over oude foto’s.
Als een huis vanaf de weg moeilijk zichtbaar is, dan wil Sarah Stiles (uiteraard na toestemming) daarvan drone-foto’s maken.

Een project wordt door dorpsbudget gedeeltelijk betaald als er steun onder de bewoners voor is. Uit de gehouden enquête bleek dat het geval te zijn. Daarnaast is er een eigen bijdrage. Die bestaat uit twee delen: vrijwilligerswerk en een financiële bijdrage.

Het is de bedoeling dat er een paar vrijwilligers komen die de bewoners vragen naar hun leven in het dorp: wanneer en waarom zijn ze hier komen wonen, hoe bevalt het?
Hoe meer mensen hieraan mee willen doen, hoe beter. Iemand die niet geïnterviewd wil worden kan zelf ook wat schrijven. De stukjes moeten soms aangepast worden als er ruimtegebrek is.
Het is niet de bedoeling de hele bewoningsgeschiedenis in kaart te brengen. Dan wordt het boek te dik. Wel komt er een inleiding waar iets over de geschiedenis van ons dorp komt te staan en over het landschap om ons heen.
We willen begin volgend jaar de eerste stappen doen, als dat kan vanwege corona. Wil je als vrijwilliger meewerken? Graag! Stuur dan een mailtje naar penningmeester@houwerzijl-dorp.nl.

Elke Houwerzielster kan intekenen op 1 exemplaar van het boek en betaalt een eigen bijdrage van 5 euro. Een gedeelte van de oplage wordt voor 17,50 euro verkocht om een de rest van de kosten te dekken. De subsidie is namelijk niet genoeg om de drukkosten te betalen.

Commissie dorpsbudget Houwerzijl

Jan de Keijzer
Eric Sinnema
Andre Pleszynski
Petra Polman

Hoofdstraat 1b
9973PD Houwerzijl
dorpsbudget@houwerzijl-dorp.nl


Dorpsbelangen Houwerzijl
Postadres: Havenstraat 1 ~ 9973 PL Houwerzijl