Dorpsbelangen Houwerzijl

home      nieuwsbrieven      agenda      terugblik      links

Bestuur Dorpsbelangen Houwerzijl

Dorpsvisie

In 2011 is voor Houwerzijl een dorpsvisie opgesteld. Die is hier te vinden.

Leden

Dorpsbelangen Houwerzijl is een vereniging. Alle Houwerzielsters kunnen lid worden. Zo dragen de inwoners met elkaar de activiteiten die georganiseerd worden. Om de contributie hoef je het niet te laten: in 2024 is die 10 euro per huishouden.

Het aanmeldformulier staat hier.

Bestuur

De bestuurleden van Vereniging Dorpsbelangen Houwerzijl vergaderen elke maand. Op verzoek kunnen leden bij de vergadering aanwezig zijn.

De leden worden uitgenodigd bij de jaarlijkse ledenvergadering in maart aanwezig te zijn.
Aan bod komen bestuursaangelegenheden en de financiŽle verantwoording van het voorafgaande jaar. Ook wordt de begroting gepresenteerd en de contributie vastgesteld.
Na de pauze vertellen bestuursleden wat er het jaar tevoren allemaal is georganiseerd.
Vervolgens worden de plannen voor het lopende jaar onthuld.
Hierbij kunnen alle inwoners aanwezig zijn.

Bestuursleden

DaniŽlle van der Zijl-Parmentier, voorzitter
Andrť Pleszynski, secretaris
Dick Ronner, penningmeester
Petra de Boer-Arends, algemeen bestuurslid
Anna den Hoed, algemeen bestuurslid

Het bestuur is te bereiken via secretariaat@houwerzijl-dorp.nl.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Er worden geen gegevens verzameld van bezoekers van deze website.

De foto's op deze website zijn geplaatst met toestemming van de betrokkenen. Ze mogen op geen enkele wijze gedeeld worden.
Wie per ongeluk niet om toestemming is gevraagd verzoeken we een mailtje te sturen aan het bestuur. De foto zal dan zo spoedig mogelijk worden verwijderd.


Dorpsbelangen Houwerzijl
Postadres: Havenstraat 1 ~ 9973 PL Houwerzijl