Dorpsbelangen Houwerzijl

nieuwsbrieven      agenda      terugblik      bestuur      links

Welkom bij Dorpsbelangen Houwerzijl

Vereniging Dorpsbelangen Houwerzijl behartigt de belangen van de inwoners van het dorp Houwerzijl.
Jaarlijks worden er meerdere activiteiten georganiseerd, zoals een nieuwjaarsborrel, lammetjesdag, zomerfeest, Sint Maarten en Sinterklaas.

Met deze website willen we inwoners van Houwerzijl en belangstellenden informeren over de laatste nieuwtjes en activiteiten.
Hier vind je onze agenda en een terugblik op recente activiteiten.

Het bestuur bezorgt regelmatig
nieuwsbrieven bij de bewoners om iedereen op de hoogte te houden van onze activiteiten.

Het Speelbos is een gemeentelijk parkje dat ecologisch wordt onderhouden door de gemeente. Vrijwilligers uit het dorp zijn betrokken bij de speeltuin. Hier bevindt zich ook de Ui, een bouwsel van cortenstaal dat het middelpunt is van allerlei activiteiten.
Momenteel wordt er gewerkt aan het project Dorp zonder dak.
Informatie over het Speelbos vind je
hier.

De gemeente Het Hogeland stelt aan dorpen een
budget ter beschikking om de leefbaarheid te bevorderen. Daar willen we in Houwerzijl gebruik van maken. De informatie staat hier.


Dorpsbelangen Houwerzijl
Postadres: Havenstraat 1 ~ 9973 PL Houwerzijl