Dorpsbelangen Houwerzijl

home      nieuwsbrieven      activiteiten      terugblik      bestuur      links

Dorpsbudget Houwerzijll

De gemeente Het Hogeland stelt voor elk dorp een bedrag ter beschikking om de leefbaarheid te vergroten. Het gaat om eenmalige projecten die niet langer dan 1 jaar duren. Mensen uit ons dorp kunnen projecten opzetten.
Alle voorwaarden staan hier.

Het budget voor Houwerzijl is 14.330 euro per jaar. Er moeten projecten worden ingediend met een draagvlak van de Houwerzielsters.

Met het bestuur heeft Jan de Keijzer afgesproken dat het wenselijk is om een systeem op te zetten waarbij alle Houwerzielsters de mogelijkheid krijgen om te kiezen voor bepaalde projecten.
Daarnaast is het wenselijk om een soort jury te formeren die enerzijds mensen ondersteunen om het project te formuleren en door de procedure van de gemeente te loodsen en anderzijds een systeem om de inspraak van alle Houwerzielsters te waarborgen.
Het plan is om alle Houwerzielsters per huishouden per jaar een viertal waardebonnen ter waarde van ongeveer 30 euro toe te delen, die iedereen kan toekennen aan de projecten die de komende jaren worden ingediend. Binnenkort zal u een schrijven ontvangen met de waardebonnen waarin de spelregels worden uitgelegd.

Jan de Keijzer komt graag in contact met Houwerzielsters die in een soort jury die dit proces gaan bewaken zitting willen nemen en met mensen die projectvoorstellen hebben. Stuur Jan een mailtje of bel naar 06-199962944.

Een PowerPoint-presentatie kan hier worden gedownload.


Dorpsbelangen Houwerzijl
Postadres: Havenstraat 1 ~ 9973 PL Houwerzijl