Dorpsbelangen Houwerzijl

home      nieuwsbrieven      activiteiten      terugblik      bestuur      links

Dorpsbudget Houwerzijl, zomer 2020

Er zijn al verschillende projecten ingediend. De vereniging Dorpsbelangen Houwerzijl heeft een commissie ingesteld om de aanvragen te beoordelen en te stimuleren. Daar er geen ledenvergaderingen zijn is er een enquête gehouden om te kijken of de projecten gedragen worden door meerdere dorpsgenoten.

Project 1 Fotoboek Houwerzijl

Houwerzijl is een klein dorp waarin veel bewoners onderling contact hebben. Door het maken van een boek over ons dorp willen we nog meer contacten stimuleren. Daarnaast maken we zo een tijdsdocument van ons dorp in 2020.
In het boek willen we van elk huis een foto opnemen, liefst met de bewoners ervoor (maar dat hoeft niet).
Benodigd bedrag 1250 euro.

Project 2 Kunstwerk door Stephen Beale

Het lijkt Stephen erg leuk om een beeld te maken dat bewoners en bezoekers begroet die vanuit de richting Zuurdijk/Elektra komen. Plaats op dijk na overleg natuurlijk.
Streefbedrag 5000 euro.

Project 3 Botenhelling in de Haven

Dit is wel een dure aangelegenheid (rond de 40.000 euro) maar we willen dan ook naar andere financiers op zoek gaan en het bedrag over 3 jaar verspreiden.
Kosten: drie jaar 5000 euro uit het dorpsbudget.

Project 4 Bomen op de trottoirs in de Hoofdstraat

Het is mogelijk om de bomen voor een deel te betrekken via landschapsbeheer Groningen en voor een deel uit dorpsbudget te financieren.
Voorstel 5000 euro uit het dorpsbudget.

Project 5 Project dorpsbewoners en boeren

Voor 2021 nodigen we de boeren uit om samen met een aantal dorpsbewoners een project op te zetten dat de duurzaamheid in dorp en op de akkers vergroot.
We trekken daar graag 5000 euro voor uit.

Project 6 Wandelroute Houwerzijl

Ook voor het volgende jaar een wandelroute met een app ontwikkelen voor ons dorp en voor onze gasten.
Kosten: 2000 euro.

Project 7: AED

Voor het aanschaffen van een AED is al een handtekenactie is gevoerd. We kijken nu of de gemeente het bedrag uit het dorpsbudget wil subsidiëren.
Het gaat om ongeveer 1600 euro.

Zelf een project aandragen

Het is mogelijk zelf een project te bedenken en in te dienen bij de commissie.

Commissie dorpsbudget Houwerzijl

Jan de Keijzer
Eric Sinnema
Andre Pleszynski
Petra Polman

Hoofdstraat 1b
9973PD Houwerzijl
dorpsbudget@houwerzijl-dorp.nl


Dorpsbelangen Houwerzijl
Postadres: Havenstraat 1 ~ 9973 PL Houwerzijl